Фармаконагляд

Реакції на лікарські засоби відрізняються для кожної людини. На жаль, неможливо визначити всі побічні реакції в ході клінічних випробувань. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), фармаконагляд – це наука і дії, пов’язані з виявленням, оцінкою, розумінням і запобіганням несприятливих реакцій або будь-яких інших проблем, пов’язаних з лікарськими засобами. Система фармаконагляду в ФарсіФарм спрямована на моніторинг безпеки лікарських засобів і їх ефективності протягом усього життєвого циклу продукту.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про побічну реакцію та / або відсутність ефективності лікарського засобу, будь ласка, заповніть одну з форм, розташованих нижче.

Співробітник з медичною і/або
фармацевтичною освітою

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІДАНІ ПАЦІЄНТАІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ
Пацієнт

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ
Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду ТОВ «Медвестснаб» на обробку * моїх особистих персональних даних у способи та строки, визначені законодавством України, а саме: ім’я, телефон, е-mail, які підтверджують мою ідентифікацію, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних ТОВ «Медвестснаб» з метою реалізації відносин у сфері інформаційної безпеки, відносин у сфері охорони здоров’я, забезпеч чення реалізації визначених законодавством і іншими внутрішніми документами підприємства прав і обов’язків у сфері обміну інформацією.

Будь-яка обробка даних щодо моєї особи відповідно до мети, зазначеної вище, в тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, які не потребують мого окремого згоди або окремого повідомлення про таку обробці з боку ТОВ «Медвестснаб».

* Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, в т.ч. третім особам), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу.

×